ZALOGUJ DO ISS
SKŁAD CELNY

0d 2009 roku firma AL TRANS prowadzi skład celny na podstawie pozwoleń o nr PL335000SA0002 i nr PLCW1335000180002, który umożliwia składowanie w nim towarów przywiezionych z zagranicy bez potrzeby płacenia należności celno-podatkowych takich jak: podatek VAT i cło, od razu. Od początku działalności składu celnego podpisaliśmy umowy na składowanie i komisjonowania towarów z firmami z poza Unii Europejskiej; z krajów takich jak: Izrael, Korea Południowa, Szwajcaria, Chiny, Japonia i USA.

Zdolność do poprawnego prowadzenia Składu celnego jest na bieżąco monitorowana przez Urząd Celny. Skład celny jest jedną z procedur celnych, której celem jest odsunięcie w czasie płacenia należności celnych nakładanych na towary w związku z ich przywozem, do momentu, gdy będą wprowadzane do obrotu na terytorium kraju.

Dzięki składowi celnemu importer może za naszym pośrednictwem:

 • przywieźć większą ilość towaru niż jest mu potrzebna do bieżącej produkcji lub handlu, złożyć towar w składzie a następnie mniejszymi partiami wyprowadzać. Cło oraz VAT płaci jedynie od towaru, który w danej chwili wprowadza na rynek,
 • złożyć towar w składzie celnym a następnie ubiegać się o różnego rodzaju dokumenty, badania, które umożliwią mu wprowadzenie towaru do obrotu,
 • wykorzystać czas, w którym towar leży w składzie na jego przepakowanie, metkowanie, konfekcjonowanie - usługi te chętnie dla Państwa wykonamy,
 • przenieść koszty magazynowania sprowadzanych towarów na dostawców z poza UE.

Chętnie doradzamy naszym klientom w wątpliwościach związanych z przechowywaniem towarów w składzie celnym.

MAGAZYN

Posiadamy powierzchnię magazynową wynoszącą  ponad 8500 m2. W większości jest to powierzchnia ogrzewana.

Na miejscu świadczymy usługi automatycznego mycia opakowań stosowanych przy transporcie towarów (KLT, palety, przekładki) w zależności od potrzeb.

Polisa – posiadamy polisę zabezpieczającą przechowywane towary do wartości 4 000 000 PLN.

 


Przeładunek – mogą Państwo korzystać z naszego punktu przeładunkowego. Dostarczenie i odbiór Państwa towarów jest możliwy po uzgodnieniu przez cala dobę.

Magazynowanie - mogą Państwo magazynować u nas towar kiedykolwiek Państwo chcą – my dostarczymy go potem w wyznaczonym terminie wg Państwa wytycznych. Oferujemy:

 • Dostawy Just-in-Time z naszego magazynu bezpośrednio na produkcje
 • Dostawy Just-in-sequenze bezpośrednio do klienta
 • O ile to konieczne, składowanie wyizolowane od innych towarów
 • Dostawy terminowe

Niezależnie czy jest to długoterminowe magazynowanie towarów czy tez składowanie tymczasowe ładunków częściowych bądź kompletnych.

Komisjonowanie - Komisjonowanie nawet najmniejszych ilości aż do kompletnych ładunków.
Nasze usługi w zakresie komisjonowania obejmują:

 • Paletyzowanie
 • Etykietowanie
 • Montowanie
 • Neutralizacja

Dodatkowo dysponujemy placem na którym świadczymy usługi składowania towarów, na które nie mają ujemnego wpływu warunki atmosferyczne. Dodatkowo istnieje możliwość parkowania pojazdów na terenie naszej strzeżonej i monitorowanej 24 godziny na dobę bazy transportowej.

WSPÓŁPRACUJEMY
POMAGAMY
Galeria

AL TRANS
ul. Witosa 168
43-300 Bielsko-Biała
Polska

tel. +48 33 829 19 81
tel. +48 33 829 19 82
tel. +48 33 829 19 83
fax +48 33 829 19 80

altrans@altrans.pl

© 2013 - 2024 by AL TRANS
created by Media3000